NIKOM SYSTEM Spółka Jawna
ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl
NIP: 795-20-16-791, Regon: 650260901, KRS: 0000106642
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku:
ING Bank Śląski o/Przemyśl 44 1050 1546 1000 0022 2288 7768
e-mail: nikom@nikomsystem.pl